Volgende evenement: zaterdag 18 mei 10:00 Opstellingendag : Over je beroepspraktijk

De kunst van het kijken zonder bedoelingen

Maak direct een afspraak

“Peter begeleidt op een manier die je laat voelen dat jij degene bent om wie het gaat en jij de weg bepaalt.” Rita Suter

Wat is een opstelling?

Opstellen in de ruimte

Bij het opstellen maak ik je vraagstuk zichtbaar in de ruimte. Daarvoor gebruiken we een mensen of voorwerpen die aspecten van je vraagstuk representeren. Nu kun je op een heel andere manier naar je eigen vraagstuk gaan kijken. Zien en ervaren gaan veel verder dan alleen het praten over je vraagstuk. Dat maakt het opstellen een krachtig instrument.

Hoe werkt een opstelling?

Vaak ontbreekt er een beslissende schakel in de beginopstelling. De schakel waar je vraag eigenlijk om draait maar die tot nu toe niet zichtbaar werd. Met de opstelling komt deze ontbrekende schakel naar boven. Het ervaren van deze ontbrekende schakel maakt dat je innerlijk een andere beweging kunt maken en daardoor kun je een nieuwe stap zetten.

Wat is representeren?

In de opstelling maken we gebruik van representanten. Een representant maakt een aspect in de opstelling zichtbaar.
In een familieopstelling kan dat een familielid zijn, een belangrijke gebeurtenis die in je familie plaatsvond of een concept zoals oorlog of liefde.
In een CV opstelling kunnen dat opleidingen, werkgevers en je werktoekomst zijn.
In een organisatieopstelling kunnen dat een afdeling, je klanten of een product zijn.
Als representant ervaar je van alles zoals: je gaat anders staan, er komen zinnen bij je op, je weet opeens iets, je ervaart gevoelens of irritaties. Dan blijkt dat datgene wat jij ervaart niet direct met jezelf te maken heeft maar met de opstelling en de vraag van de opstelling. Hoe dit precies in zijn werk gaat weten we nog niet. Maar inmiddels hebben duizenden opstellingen laten zien dat het werkt. Je hoeft geen speciale gaven te hebben iedereen die er open voor staat kan representeren.

Achtergrond van het opstellen

In de jaren 90 ontmoette Bert Hellinger het familieopstellen. Hij begon na een tijdje zelf bijeenkomsten te organiseren en ontdekte verschillende wetmatigheden die bij het opstellen van belang zijn. Enkele cursussen van hem werden in boekvorm uitgegeven en dit boek ‘Ordnungen der Liebe’ (structuren van de liefde) werd een bestseller in Duitsland. Vanaf dat moment is Bert Hellinger voor velen de inspirator van het opstellingenwerk geworden. Hij schreef inmiddels meer dan 100 boeken over het werk en de vele dimensies die het werk aan het leven van mensen kan geven.
Als term wordt nog steeds familie-opstellingen gebruikt maar de techniek is inmiddels op vele andere levensgebieden in gebruik. Een andere term die gebruikt wordt is “systemisch werken.”

De kunst van het kijken zonder bedoelingen

De wetenschap en ook de wetenschappelijke psychologie is op zoek naar patronen die voor iedereen gelden. Het persoonlijke, datgene wat iedere mens uniek maakt, wordt volledig buiten beschouwing gelaten.
In het werken met de menselijke ziel is dat uitgangspunt niet mogelijk. Daar is het persoonlijke, het individuele juist het allerbelangrijkste. Dit vraagt aan diegene die met de ziel van een ander werkt een heel andere houding.
De begeleider ziet de cliënt als persoon en probeert tegelijkertijd naar het geheel, de totale samenhang van de cliënt te kijken. Het is daarbij van belang dat de samenhang, de wereld volledig in orde is zoals die is. De begeleider wil daaraan niets veranderen.
Dat vraagt om terughouding en een kijken zonder bedoelingen en zonder vrees voor wat er aan het licht zou kunnen komen. Dan kan het wezenlijke wat speelt zich openbaren. Dat is vaak een flits van inzicht. De begeleider is afgestemd op het geheel en kijkt altijd met liefde. Dat laatste is beslissend. Bert Hellinger noemt deze werkwijze ‘fenomenologisch’.